Sách tiếng Việt
382.3 Đ 109
Đáp ứng rào cản phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu bền vững hàng thủy sản Việt Nam /
DDC 382.3
Nhan đề Đáp ứng rào cản phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu bền vững hàng thủy sản Việt Nam / Đỗ Đức Bình và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 214 tr. : Bảng ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Xuất khẩu
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Bùi Huy Nhượng
Tác giả(bs) CN Đỗ Đức Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thường Lạng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000025330
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000035516
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128579
00211
0041384B693-CDBC-467F-9333-95FA1D0D17E0
005201401080907
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20140108090529|bvanpth|c20131226145108|doanhntk|y20131021150019|zhienlt
082 |a382.3|bĐ 109
245 |aĐáp ứng rào cản phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu bền vững hàng thủy sản Việt Nam / |cĐỗ Đức Bình và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a214 tr. : |bBảng ; |c21 cm
650 |aThủy sản|xXuất khẩu
650 |aThương mại quốc tế
690 |aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
700 |aBùi Huy Nhượng
700|aĐỗ Đức Bình
700|aNguyễn Thường Lạng
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000025330
852|bKho mượn|j(1): 3000035516
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/dapungraocanphithuequan_doducbinh/0dapungraocanphithuequan_doducbinhthumbimage.jpg
890|a2|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035516 Kho mượn 382.3 Đ 109 Sách Tiếng Việt 2
2 1000025330 Kho đọc Sinh viên 382.3 Đ 109 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét