Sách ngoại văn
GE170 .A255 2010
Adaptive capacity and environmental governance /
LCC GE170
DDC 333.7
Nhan đề Adaptive capacity and environmental governance / [edited by] Derek Armitage.
Thông tin xuất bản New York : Springer, 2010.
Mô tả vật lý vi, 307 p. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Environmental policy.
Thuật ngữ chủ đề Environmental management.
Môn học Quản lý môi trường
Tác giả(bs) CN Armitage, Derek R.
000 00889nam a2200241 a 4500
0016627
00212
004D5BAE2C2-81B4-40D8-96CB-C8AA362B19BA
005201208271657
008100610s2010 nyua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2010930468
020 |a9783642121937 (hardcover : alk. paper)
039|a20120827165740|bretbatler|c20120827102821|dretbatler
042 |apcc
05000|aGE170|b.A255 2010
082|a333.7
24500|aAdaptive capacity and environmental governance / |c[edited by] Derek Armitage.
260 |aNew York : |bSpringer, |c2010.
300 |avi, 307 p. : |bill. ; |c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aEnvironmental policy.
650 0|aEnvironmental management.
690|aQuản lý môi trường
7001 |aArmitage, Derek R.|d1967-|q(Derek Russel),
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/adaptivecapcityandenvironmentalgovernance/adaptivecapcityandenvironmentalgovernancethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d9

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét