Sách tiếng Việt
658
CEO ở Trung Quốc :
DDC 658
Tác giả CN Fernandez, Juan Antonio
Nhan đề CEO ở Trung Quốc : Tiếng nói từ kinh nghiệm thực tiễn của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế / Juan Antonio Fernandez, Laurie Underwood; Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy dịch
Nhan đề khác China CEO – Voices of Experience from 20 International Business Leaders
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, PACE - Tổ hợp Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 549 tr. ; 24 cm
Tùng thư Cẩm nang Dành cho nhà quản lý
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Tác giả(bs) CN Underwood, Laurie
000 00000nam a2200000 4500
00173710
00211
004DC77FCF1-4E95-4FDB-899B-E891641DCA02
005201801081649
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180108164905|bvinhpq|y20180108110513|zvanpth
082 |a658
100 |aFernandez, Juan Antonio
245 |aCEO ở Trung Quốc : |bTiếng nói từ kinh nghiệm thực tiễn của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế / |cJuan Antonio Fernandez, Laurie Underwood; Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy dịch
246 |aChina CEO – Voices of Experience from 20 International Business Leaders
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, PACE - Tổ hợp Giáo dục, |c2007
300 |a549 tr. ; |c24 cm
490 |aCẩm nang Dành cho nhà quản lý
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
650 |aQuản lý kinh tế
700|aUnderwood, Laurie
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ceootrungquoc_juanantoniofernandez/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét