Sách tiếng Việt
658.409 C 100 E
Giải mã thuật lãnh đạo /
DDC 658.409
Tác giả CN Cameron, Esther
Nhan đề Giải mã thuật lãnh đạo / Esther Cameron, Mike Green; Thành Khang, Trung Tín dịch
Nhan đề khác Making sense of leadership
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013
Mô tả vật lý 295 tr. : minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Green, Mike
Tác giả(bs) CN Thành Khang
Tác giả(bs) CN Trung Tín
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025382-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035578-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129291
00211
004797133A3-ADC9-49C2-B648-D3C292B3C22A
005201401081450
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140108144804|bvanpth|c20131206141902|dnguyenloi|y20131202102726|znguyenloi
082 |a658.409|bC 100 E
100 |aCameron, Esther
245 |aGiải mã thuật lãnh đạo / |cEsther Cameron, Mike Green; Thành Khang, Trung Tín dịch
246|aMaking sense of leadership
260 |aHà Nội : |bVăn hóa Thông tin, |c2013
300 |a295 tr. : |bminh họa ; |c21 cm
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
690 |aNghệ thuật lãnh đạo
700 |aGreen, Mike
700|aThành Khang
700|aTrung Tín
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025382-4
852|bKho mượn|j(2): 3000035578-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaimathuatlanhdao_esthercameron/0giaimathuatlanhdao_esthercameronthumbimage.jpg
890|a5|b11|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035579 Kho mượn 658.409 C 100 E Sách Tiếng Việt 5
2 3000035578 Kho mượn 658.409 C 100 E Sách Tiếng Việt 4
3 1000025384 Kho đọc Sinh viên 658.409 C 100 E Sách Tiếng Việt 3
4 1000025383 Kho đọc Sinh viên 658.409 C 100 E Sách Tiếng Việt 2
5 1000025382 Kho đọc Sinh viên 658.409 C 100 E Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét