Sách tiếng Việt
658.4092 M 100 J
21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo /
DDC 658.4092
Tác giả CN Maxwell, John C.
Nhan đề 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch
Nhan đề khác The 21 irrefutable laws of leadership
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
Mô tả vật lý 327 tr. ; 15 cm
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Đinh Việt Hòa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023332-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000031344-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124788
00211
004E50890C4-4D13-4439-BFDC-465A4EB97EBC
005201905281515
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190528151520|bluuyen|c20131128143323|dvanpth|y20130307142646|znguyenloi
082 |a658.4092|bM 100 J
100 |aMaxwell, John C.
245 |a21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / |cJohn C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch
246|aThe 21 irrefutable laws of leadership
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2008
300 |a327 tr. ; |c15 cm
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
690|aNghệ thuật lãnh đạo
700 |aĐinh Việt Hòa
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023332-4
852|bKho mượn|j(7): 3000031344-50
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/21nguyentacvangnghethuatlanhdao/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b20|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000031350 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 10
2 3000031349 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 9
3 3000031348 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 8
4 3000031347 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 7
5 3000031346 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 6
6 3000031345 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 5
7 3000031344 Kho mượn 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 4
8 1000023334 Kho đọc Sinh viên 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 3
9 1000023333 Kho đọc Sinh viên 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 2
10 1000023332 Kho đọc Sinh viên 658.4092 M 100 J Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét