Sách tiếng Việt
658.4092 S 300 S
Bắt đầu với câu hỏi tại sao:
DDC 658.4092
Tác giả CN Sinek, Simon
Nhan đề Bắt đầu với câu hỏi tại sao: Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh / Simon Sinek; Hoàng Việt dịch
Nhan đề khác Start with why
Lần xuất bản In lần thứ 16
Thông tin xuất bản H.: Công Thương, 2023
Mô tả vật lý 346 tr.;21 cm
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Hoàng Việt
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029416-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000039303-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188333
00211
0045FF42790-CE5B-4D06-9795-F5698C545750
005202310190931
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231019093109|bvanpth|y20231009155014|znguyenloi
082 |a658.4092|bS 300 S
100 |aSinek, Simon
245|aBắt đầu với câu hỏi tại sao: |bNghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh / |cSimon Sinek; Hoàng Việt dịch
246|aStart with why
250|aIn lần thứ 16
260 |aH.: |bCông Thương, |c2023
300 |a346 tr.;|c21 cm
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
700|aHoàng Việt
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029416-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000039303-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/batdauvoicauhoitaisao_simonsinekthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039304 Kho mượn 658.4092 S 300 S Sách Tiếng Việt 5
2 3000039303 Kho mượn 658.4092 S 300 S Sách Tiếng Việt 4
3 1000029418 Kho đọc Sinh viên 658.4092 S 300 S Sách Tiếng Việt 3
4 1000029417 Kho đọc Sinh viên 658.4092 S 300 S Sách Tiếng Việt 2
5 1000029416 Kho đọc Sinh viên 658.4092 S 300 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét