• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4
    Nhan đề: Entrepreneurship /Robert D. Hisrich, PhD, Bridgestone Chair of International Marketing and Associate Dean of Graduate and International Programs, College of Business Administration, Kent State University, Michael P. Peters, PhD Professor Emeritus, Carroll School of Management, Boston College, Dean A. Shepherd, PhD, Randall L. Tobias Chair in Entrepreneurial Leadership and Professor of Entrepreneurship, Kelley School of Business, Indiana University.

DDC 658.4
Tác giả CN Hisrich, Robert D.,
Nhan đề Entrepreneurship /Robert D. Hisrich, PhD, Bridgestone Chair of International Marketing and Associate Dean of Graduate and International Programs, College of Business Administration, Kent State University, Michael P. Peters, PhD Professor Emeritus, Carroll School of Management, Boston College, Dean A. Shepherd, PhD, Randall L. Tobias Chair in Entrepreneurial Leadership and Professor of Entrepreneurship, Kelley School of Business, Indiana University.
Lần xuất bản Tenth edition.
Mô tả vật lý xxi, 580 pages ;27 cm
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Success in business.
Thuật ngữ chủ đề New business enterprises.
Thuật ngữ chủ đề Entrepreneurship.
Thuật ngữ chủ đề Business planning.
Thuật ngữ chủ đề Business enterprises-Finance.
Tác giả(bs) CN Peters, Michael P.,
Tác giả(bs) CN Shepherd, Dean A.,
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 01779cam a2200361 i 4500
001125306
00212
0042485C5D2-E49B-40FB-AA66-A6AEE3CA381C
005202004141444
008151008s2017 nyu 001 0 eng
0091 0
010 |a 2015036942
020 |a9780078112843 (alk. paper)
039|a20200414144441|bhungbt|y20200414144258|zhungbt
08200|a658.4|223
1001 |aHisrich, Robert D.,|eauthor.
24510|aEntrepreneurship /|cRobert D. Hisrich, PhD, Bridgestone Chair of International Marketing and Associate Dean of Graduate and International Programs, College of Business Administration, Kent State University, Michael P. Peters, PhD Professor Emeritus, Carroll School of Management, Boston College, Dean A. Shepherd, PhD, Randall L. Tobias Chair in Entrepreneurial Leadership and Professor of Entrepreneurship, Kelley School of Business, Indiana University.
250 |aTenth edition.
264 1|aNew York, NY :|bMcGraw-Hill Education,|c[2017]
300 |axxi, 580 pages ;|c27 cm
336 |atext|2rdacontent
337 |aunmediated|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
500 |aIncludes index.
650 0|aSuccess in business.
650 0|aNew business enterprises.
650 0|aEntrepreneurship.
650 0|aBusiness planning.
650 0|aBusiness enterprises|xFinance.
7001 |aPeters, Michael P.,|eauthor.
7001 |aShepherd, Dean A.,|eauthor.
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/entrepreneurship_robertdhisrich/0entrepreneurship_robertdhisrich_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét