Sách tiếng Việt
336.206 C 101
Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế /
DDC 336.206
Nhan đề Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế / Đinh Văn Thành (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
Mô tả vật lý 230 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Thương mại. Viện nghiên cứu thương mại
Thuật ngữ chủ đề Nông sản - Xuất khẩu
Thuật ngữ chủ đề Thuế - Chính sách
Thuật ngữ chủ đề Thương mại Quốc tế
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Thành
Tác giả(bs) CN Đỗ Kim Chi
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Vân Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017735-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014357-63
000 00000nam a2200000 4500
00122198
00211
004D7164615-1805-4928-AB52-AE38BCA6A3E8
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20080827|bvanpth|y20080730|zoanhntk
082 |a336.206|bC 101
245 |aCác biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế / |cĐinh Văn Thành (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2006
300 |a230 tr. ; |c21 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Thương mại. Viện nghiên cứu thương mại
650 |aNông sản - Xuất khẩu
650 |aThuế - Chính sách
650 |aThương mại Quốc tế
700 |aĐinh Văn Thành
700 |aĐỗ Kim Chi
700 |aHoàng Thị Vân Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017735-7
852|bKho mượn|j(7): 3000014357-63
890|a10|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014363 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 10
2 3000014362 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 9
3 3000014361 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 8
4 3000014360 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 7
5 3000014359 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 6
6 3000014358 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 5
7 3000014357 Kho mượn 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 4
8 1000017737 Kho đọc Sinh viên 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 3
9 1000017736 Kho đọc Sinh viên 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 2
10 1000017735 Kho đọc Sinh viên 336.206 C 101 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét