• Luận văn, luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 L 250 Y
    Nhan đề: Ảnh hưởng của các nhân tố marketing-mix đến giá trị thương hiệu một số dòng sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa / Lê Thị Hồng Yến; Hồ Huy Tựu: GVHD

DDC 658.8
Tác giả CN Lê Thị Hồng Yến
Nhan đề Ảnh hưởng của các nhân tố marketing-mix đến giá trị thương hiệu một số dòng sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa / Lê Thị Hồng Yến; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000005255
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124650
00216
00430FB7CC6-BAB5-4466-A31E-741C7CD0E7D0
005201411261408
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20141126140844|bhientrang|c20130424140620|dvanpth|y20130220074324|znguyenloi
082 |a658.8 |bL 250 Y
100 |aLê Thị Hồng Yến
245 |aẢnh hưởng của các nhân tố marketing-mix đến giá trị thương hiệu một số dòng sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa / |cLê Thị Hồng Yến; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2012
300 |a99 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490|aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650|aMarketing
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000005255
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/luanvan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/lethihongyen_ch09qt402/000biathumbimage.jpg
890|a1|b4|c1|d21
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000005255 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.8 L 250 Y Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
Nhận xét