• Luận văn, luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 Ng 527 H
    Nhan đề: Ảnh hưởng của các nhân tố Marketing hỗn hợp đến quyết định mua căn hộ chung cư tại dự án Mường Thanh Viễn Triều / Nguyễn Thanh Hải; Lê Kim Long GVHD

DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hải
Nhan đề Ảnh hưởng của các nhân tố Marketing hỗn hợp đến quyết định mua căn hộ chung cư tại dự án Mường Thanh Viễn Triều / Nguyễn Thanh Hải; Lê Kim Long GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007448
000 00000nam#a2200000ui#4500
001116670
00216
0047B375B39-9A87-447E-A0B4-D9D189019742
005201911261620
008 2019
0091 0
039|a20191126162048|bvanpth|y20191015160943|zthanhnhan
082 |a658.8|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thanh Hải
245 |aẢnh hưởng của các nhân tố Marketing hỗn hợp đến quyết định mua căn hộ chung cư tại dự án Mường Thanh Viễn Triều / |cNguyễn Thanh Hải; Lê Kim Long GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a84 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aMarketing
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007448
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000007448 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.8 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
Nhận xét