• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.93 Ng 527 T
    Nhan đề: Máy cắt kim loại / Nguyễn Văn Tường

DDC 621.93
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Máy cắt kim loại / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 300 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Máy gia công kim loại
Môn học Nguyên lý cắt
Môn học Trang thiết bị gia công cơ khí
Môn học Thực tập chuyên ngành Chế tạo máy
Môn học Sửa chữa và bảo trì thiết bị gia công cơ khí
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025073-5
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000035056-67
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128857
00211
0044C51869A-10B6-4F59-AA6F-CB9790D32CC9
005201709121624
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170912162410|bnguyenloi|c20170912143748|dnguyenloi|y20131111075531|zhienlt
082 |a621.93|bNg 527 T
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aMáy cắt kim loại / |cNguyễn Văn Tường
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a300 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aMáy gia công kim loại
690 |aNguyên lý cắt
690 |aTrang thiết bị gia công cơ khí
690|aThực tập chuyên ngành Chế tạo máy
690|aSửa chữa và bảo trì thiết bị gia công cơ khí
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025073-5
852|bKho mượn|j(12): 3000035056-67
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/maycatkimloai_nguyenvantuong/0maycatkimloai_nguyenvantuongthumbimage.jpg
890|a15|b11|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000035067 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 15
2 3000035066 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 14
3 3000035065 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 13
4 3000035064 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 12
5 3000035063 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 11
6 3000035062 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
7 3000035061 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 9
8 3000035060 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 8
9 3000035059 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 7
10 3000035058 Kho mượn 621.93 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
Nhận xét