Sách tiếng Việt
389.6 D 107
Danh mục tiêu chuẩn về lĩnh vực cơ khí (của tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO, Việt Nam - TCVN, Anh - BS, Nhật - Jis, Úc - AS, Pháp - NF, Mỹ - ASTM) /
DDC 389.6
Nhan đề Danh mục tiêu chuẩn về lĩnh vực cơ khí (của tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO, Việt Nam - TCVN, Anh - BS, Nhật - Jis, Úc - AS, Pháp - NF, Mỹ - ASTM) / Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 1999
Mô tả vật lý 1 tập ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí - Tiêu chuẩn hóa - Danh mục
Môn học Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002904
000 00000ncm a2200000 4500
00116989
00211
0041683EA41-4A03-4E89-8F4A-DA44907C02C7
005201703090933
008130110s1999 vm| vie
0091 0
039|a20170309093408|boanhntk|c20060302|dvanpth|y20050413|zthanhntk
082 |a389.6|bD 107
245 |aDanh mục tiêu chuẩn về lĩnh vực cơ khí (của tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO, Việt Nam - TCVN, Anh - BS, Nhật - Jis, Úc - AS, Pháp - NF, Mỹ - ASTM) / |cTrung tâm Thông tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
260 |aHà Nội, |c1999
300 |a1 tập ; |c27 cm
650 |aCơ khí - Tiêu chuẩn hóa - Danh mục
690|aĐảm bảo chất lượng
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002904
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002904 Kho tham khảo (SDH cũ) 389.6 D 107 Tài liệu tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét