Sách tiếng Việt
712 B 450 x
Giáo trình Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường /
DDC 712
Tác giả TT Bộ Xây dựng
Nhan đề Giáo trình Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2010
Mô tả vật lý 121 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quy hoạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022819-21
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030169-75
000 00000nam a2200000 4500
00117911
00211
00462B22FAF-BB72-45F6-A5DD-07262378D257
005201905251657
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190525165707|bluuyen|c20121212|dvanpth|y20051004|zhoannq
082 |a712|bB 450 x
110 |aBộ Xây dựng
245 |aGiáo trình Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường / |cBộ Xây dựng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2010
300 |a121 tr. ; |c27 cm
650 |aĐô thị - Quy hoạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022819-21
852|bKho mượn|j(7): 3000030169-75
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/giaotrinhquanlyquyhoach_boxaydung/0giao trinh quan ly quy hoach_001thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030175 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 10
2 3000030174 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 9
3 3000030173 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 8
4 3000030172 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 7
5 3000030171 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 6
6 3000030170 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 5
7 3000030169 Kho mượn 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 4
8 1000022821 Kho đọc Sinh viên 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 3
9 1000022820 Kho đọc Sinh viên 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 2
10 1000022819 Kho đọc Sinh viên 712 B 450 x Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét