• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 621.9
    Nhan đề: Máy công cụ CNC : phương pháp lập trình gia công / Đặng Xuân Phương

DDC 621.9
Tác giả CN Đặng Xuân Phương
Nhan đề Máy công cụ CNC : phương pháp lập trình gia công / Đặng Xuân Phương
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 153
Thuật ngữ chủ đề Máy công cụ
Thuật ngữ chủ đề CNC
Môn học CAD/CAM/CNC & Rô bốt
Môn học Thực tập chuyên ngành Chế tạo máy
Môn học Thực tập tổng hợp chế tạo máy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016703
00214
004DB09E893-BC4E-4022-9BAF-90C2A9ED8AF7
005201709121630
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170912163045|bnguyenloi|c20170912143826|dnguyenloi|y20120918134549|ztrangthuvien
082 |a621.9
100 |aĐặng Xuân Phương
245 |aMáy công cụ CNC : |bphương pháp lập trình gia công / |cĐặng Xuân Phương
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2011
300 |a153
650 |aMáy công cụ
650 |aCNC
690 |aCAD/CAM/CNC & Rô bốt
690|aThực tập chuyên ngành Chế tạo máy
690|aThực tập tổng hợp chế tạo máy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/may cnc_dang xuan phuong/may cnc_dang xuan phuongthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d17
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét