• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 670
    Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác

DDC 670
Nhan đề Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 583 tr.
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy-Công nghệ
Môn học Đồ án công nghệ chế tạo máy
Môn học Công nghệ chế tạo máy 1
Môn học Đồ gá
Môn học Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
Môn học Thực tập chuyên ngành Chế tạo máy
Môn học Thực tập tổng hợp chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đắc Lộc
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tiến
Tác giả(bs) CN Ninh Đức Tốn
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Việt
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148283
00211
004C4D2D1BC-552E-422F-9AD6-FBA33B74F510
005201709121626
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20170912162659|bnguyenloi|c20170912143404|dnguyenloi|y20160525161518|zngavt
082 |a670
245 |aSổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 / |cNguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2003
300 |a583 tr.
500|aSách biếu tặng
650 |aChế tạo máy|xCông nghệ
690 |aĐồ án công nghệ chế tạo máy
690 |aCông nghệ chế tạo máy 1
690 |aĐồ gá
690|aCơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
690|aThực tập chuyên ngành Chế tạo máy
690|aThực tập tổng hợp chế tạo máy
700 |aNguyễn Đắc Lộc
700 |aLê Văn Tiến
700 |aNinh Đức Tốn
700|aTrần Xuân Việt
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/sotaycongnghechetaomaytap2_nguyendacloc2003/0page0001thumbimage.jpg
890|c1|d27
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét