• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 671.3 D 561 L
    Nhan đề: Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện / Dương Văn Linh, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San

DDC 671.3
Tác giả CN Dương Văn Linh
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện / Dương Văn Linh, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, Hà Nội : Nxb. Đà Nẵng, Khoa học và kỹ thuật, 2000, 2010
Mô tả vật lý 339 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Khoa Cơ khí chế tạo máy. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Trần Thế San
Thuật ngữ chủ đề Tiện-Kỹ thuật
Môn học Thực tập tổng hợp chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Đào
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000011723-5
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000036696-700
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003059
000 00000nam a2200000 4500
00114816
00211
004CCDEFBBF-33C3-410C-9B5A-AEC2FBA2C4F6
005202212191613
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20221219161316|bvanpth|c20170912162934|dnguyenloi|y20040619|zchanlt
082 |a671.3|bD 561 L
100 |aDương Văn Linh
245 |aHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện / |cDương Văn Linh, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San
260 |aĐà Nẵng, Hà Nội : |bNxb. Đà Nẵng, Khoa học và kỹ thuật, |c2000, 2010
300 |a339 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Khoa Cơ khí chế tạo máy. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
650 |aTrần Thế San
650 |aTiện|xKỹ thuật
690|aThực tập tổng hợp chế tạo máy
700 |aNguyễn Ngọc Đào
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000011723-5
852|bKho mượn|j(5): 3000036696-700
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003059
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/hdthkythuattien_duongvanlinh/0hdthkythuattien_duongvanlinhthumbimage.jpg
890|a9|b80|c1|d2
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000036700 Kho mượn 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 9
2 3000036699 Kho mượn 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 8
3 3000036698 Kho mượn 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 7
4 3000036697 Kho mượn 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 6
5 3000036696 Kho mượn 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 5
6 2000003059 Kho tham khảo (SDH cũ) 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 4
7 1000011724 Kho đọc Sinh viên 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 3
8 1000011723 Kho đọc Sinh viên 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 2
9 1000011725 Kho đọc Sinh viên 671.3 D 561 L Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét