GT,Bài giảng ĐHNT
382
Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế /
DDC 382
Tác giả CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Nhan đề Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế / Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang ;, 2011
Mô tả vật lý 231 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014059
00214
00495B83C27-C9AF-462C-AD35-853C3746F306
005201308281013
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130828101302|boanhntk|c22-Feb-2012 07:57:32|dtrangthuvien
082 |a382
100 |aHuỳnh Thị Ngọc Diệp
245 |aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế / |cHuỳnh Thị Ngọc Diệp
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang ;, |c2011
300 |a231 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aThương mại quốc tế
690 |aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/ly thuyet va chinh sach..._ huynh thi ngoc diepthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d12

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét