GT,Bài giảng ĐHNT
658.834
Hành vi người tiêu dùng /
DDC 658.834
Tác giả CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Nhan đề Hành vi người tiêu dùng / Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 192 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hành vi người tiêu dùng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Môn học Hành vi người tiêu dùng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134753
00214
004503EE7E2-E439-4166-B804-F30756197FFB
005201503230931
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20150323093146|bngavt|y20150320163625|ztrangthuvien
082 |a658.834
100 |aHuỳnh Thị Ngọc Diệp
245 |aHành vi người tiêu dùng / |cHuỳnh Thị Ngọc Diệp
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300|a192 tr.
650 |aHành vi người tiêu dùng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
690 |aHành vi người tiêu dùng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hanhvinguoitieudung_huynhngocdiep/hanhvinguoitieudungthumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d37

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét