Sách ngoại văn
658.5
Logistics and supply chain management :
DDC 658.5
Tác giả CN Christopher, Martin.
Nhan đề Logistics and supply chain management : creating value-adding networks / Martin Christopher; Nguyễn Thị Nga; Huỳnh Thị Ngọc Diệp dịch
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2011
Mô tả vật lý p. cm.
Phụ chú Includes index.
Phụ chú Tài liệu dịch từng phần
Thuật ngữ chủ đề Business logistics - Cost effectiveness.
Thuật ngữ chủ đề Delivery of goods - Management.
Môn học Quản trị chuỗi cung ứng.
Môn học Supply chain Management
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124961
00212
00403D8884D-04EB-43A8-9D61-4802552C8E7E
005201505191542
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150519154227|btrangthuvien|c20150519154010|dtrangthuvien|y20130315135526|zhungbt
082 |a658.5
100 |aChristopher, Martin.
245 |aLogistics and supply chain management : |bcreating value-adding networks / |cMartin Christopher; Nguyễn Thị Nga; Huỳnh Thị Ngọc Diệp dịch
250 |a4th ed.
260 |aHarlow, England ; New York : |bFinancial Times Prentice Hall, |c2011
300 |ap. cm.
500 |aIncludes index.
500|aTài liệu dịch từng phần
650 |aBusiness logistics - Cost effectiveness.
650 |aDelivery of goods - Management.
690 |aQuản trị chuỗi cung ứng.
690 |aSupply chain Management
700|aHuỳnh Thị Ngọc Diệp
700|aNguyễn Thị Nga
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/logistics and supply chain management_martin christopher/00273731122_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c4|d27

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét