• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 382.3 V 400 Th
    Nhan đề: Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam : Dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đông Phong

DDC 382.3
Tác giả CN Võ Thanh Thu
Nhan đề Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam : Dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu / Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đông Phong
Thông tin xuất bản Tp HCM : Phương Đông, 2009
Mô tả vật lý 467 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thương mại Quốc tế
Thuật ngữ chủ đề Luật thương mại
Thuật ngữ chủ đề Phá giá
Thuật ngữ chủ đề Quy tắc thương mại nước ngoài
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Hồng Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đông Phong
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019860-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000020757-63
000 00000nam a2200000 4500
00123375
00211
0040FFB614A-46A9-47F1-88AC-83A91A7A5F74
005201402130810
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20140213080849|bvanpth|c20130118143639|doanhntk|y20101209|zoanhntk
041 |aViệt Nam
082 |a382.3|bV 400 Th
100 |aVõ Thanh Thu
245 |aCẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam : |bDành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu / |cVõ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đông Phong
260 |aTp HCM : |bPhương Đông, |c2009
300 |a467 tr. ; |c24 cm
650 |aThương mại Quốc tế
650 |aLuật thương mại
650|aPhá giá
650|aQuy tắc thương mại nước ngoài
690|aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
700 |aĐoàn Thị Hồng Vân
700 |aNguyễn Đông Phong
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019860-2
852|bKho mượn|j(7): 3000020757-63
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/340_luathoc/cam nang phong ngua doi pho chong ban pha gia_vo thanh thu_001smallthumb.jpg
890|a10|b23|c1|d7
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000020763 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 10
2 3000020762 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 9
3 3000020761 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 8
4 3000020760 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 7
5 3000020759 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 6
6 3000020758 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 5
7 3000020757 Kho mượn 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 4
8 1000019862 Kho đọc Sinh viên 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 3
9 1000019861 Kho đọc Sinh viên 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 2
10 1000019860 Kho đọc Sinh viên 382.3 V 400 Th Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét