Sách ngoại văn
620.106
Fluid mechanics /
DDC 620.106
Tác giả CN Hibbeler, R. C.
Nhan đề Fluid mechanics / R. C. Hibbeler.
Mô tả vật lý xx, 901 pages:illustrations;24 cm
Phụ chú Tài liệu biên dịch từng phần
Thuật ngữ chủ đề Fluid mechanics.
Môn học Cơ học chất lỏng
Tác giả(bs) CN Lê Nguyễn Anh Vũ
000 01057nam a22003377i 4500
00158669
00212
004DC49239E-B3B0-44EB-A0BE-35357476995D
005201707131403
008140801t20152015maua 000 0 eng d
0091 0
020 |a9780132777629 (hbk.)
039|a20170713140302|bnguyenloi|c20170105143109|dngavt|y20170105142024|zngavt
08204|a620.106
1001 |aHibbeler, R. C.
24510|aFluid mechanics / |cR. C. Hibbeler.
264 1|aBoston :|bPrentice Hall,
264 4|c2015
300 |axx, 901 pages:|billustrations;|c24 cm
500|aTài liệu biên dịch từng phần
650 0|aFluid mechanics.
690|aCơ học chất lỏng
700|aLê Nguyễn Anh Vũ
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/fluidmechanics _rchibbeler/0page_001thumbimage.jpg
890|c3
9250 |aacquire|b1 shelf copy|xpolicy default

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét