GT,Bài giảng ĐHNT
532
Cơ học chất lỏng /
DDC 532
Tác giả CN Lê Nguyễn Anh Vũ
Nhan đề Cơ học chất lỏng / Lê Nguyễn Anh Vũ
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 187 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Cơ học chất lỏng
Môn học Cơ học chất lỏng
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012513
00214
0045EA15654-A204-45C6-90A4-0C0C4F8253EB
005201110041007
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a04-Oct-2011 03:07:05|bretbatler|c16-Aug-2011 01:11:53|dadmin|y19-Apr-2011 16:28:06|zluuyen
082 |a532
100 |aLê Nguyễn Anh Vũ
245 |aCơ học chất lỏng / |cLê Nguyễn Anh Vũ
260 |aTrường Đại học Nha Trang
300 |a187 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aCơ học chất lỏng
690 |aCơ học chất lỏng
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/bia co hoc chat longsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d18

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét