Bài báo tạp chí
Nghiên cứu quá trình tiện cứng thép AISI H13 bằng phần mềm Deform-3D /
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thật
Nhan đề Nghiên cứu quá trình tiện cứng thép AISI H13 bằng phần mềm Deform-3D / Nguyễn Hữu Thật, Lê Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Quốc Mạnh
Mô tả vật lý Từ tr.24-28
Từ khóa tự do DEFORM-3D
Từ khóa tự do Nhiệt cẳt
Từ khóa tự do Tiện cứng
Tác giả(bs) CN Lê Nguyễn Anh Vũ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Mạnh
Nguồn trích Tạp chí cơ khí Việt Nam - Số: 06 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
001119318
00221
0043CF099E9-3DD2-4568-A8BA-2CF6F87C6A21
005201911211428
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20191121142843|zoanhntk
100 |aNguyễn Hữu Thật
245 |aNghiên cứu quá trình tiện cứng thép AISI H13 bằng phần mềm Deform-3D / |cNguyễn Hữu Thật, Lê Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Quốc Mạnh
300 |aTừ tr.24-28
653 |aDEFORM-3D
653 |aNhiệt cẳt
653 |aTiện cứng
700 |aLê Nguyễn Anh Vũ
700 |aNguyễn Quốc Mạnh
773 |tTạp chí cơ khí Việt Nam |d2019|i06
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét