Bài báo tạp chí
Ứng dụng mô hình TAM trong việc nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số /
Tác giả CN Đặng Trương Thanh Nhàn
Nhan đề Ứng dụng mô hình TAM trong việc nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số / Đặng Trương Thanh Nhàn, Hà Văn Dũng, Trương Tiến Sĩ
Mô tả vật lý Tr.43-53
Từ khóa tự do Chấp nhận công nghệ
Từ khóa tự do Mô hình TAM
Từ khóa tự do Ngân hàng số
Tác giả(bs) CN Hà Văn Dũng
Tác giả(bs) CN Trương Tiến Sĩ
Nguồn trích Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á - Số: 183 Năm: 2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
001164377
00221
0042A297F8B-B871-4D3C-B6BA-5F24C9C2CBD5
005202203240832
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220324083221|znguyenloi
100 |aĐặng Trương Thanh Nhàn
245 |aỨng dụng mô hình TAM trong việc nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số / |cĐặng Trương Thanh Nhàn, Hà Văn Dũng, Trương Tiến Sĩ
300 |aTr.43-53
653 |aChấp nhận công nghệ
653 |aMô hình TAM
653 |aNgân hàng số
700 |aHà Văn Dũng
700 |aTrương Tiến Sĩ
773 |tTạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á |d2021|i183
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét