Sách tiếng Việt
382 Tr 561 S
Giáo trình Thương mại quốc tế :
DDC 382
Tác giả CN Trương Tiến Sĩ
Nhan đề Giáo trình Thương mại quốc tế : Lý thuyết và bài tập có lời giải (Lý thuyết và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. Số liệu kinh tế - thương mại thế giới cập nhật đến năm 2010) / Đinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ (chủ biên), Nguyễn Xuân Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011
Mô tả vật lý 491 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Đạo
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Liên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024165-7
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000032954-65
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127527
00211
00480848261-1639-4324-B6EA-2332CAFF9A7A
005201905300902
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20190530090225|bvanpth|c20140523085314|dvanpth|y20130802151937|zthanhnhan
082 |a382|bTr 561 S
100 |aTrương Tiến Sĩ
245 |aGiáo trình Thương mại quốc tế : |bLý thuyết và bài tập có lời giải (Lý thuyết và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. Số liệu kinh tế - thương mại thế giới cập nhật đến năm 2010) / |cĐinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ (chủ biên), Nguyễn Xuân Đạo
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2011
300 |a491 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM
650 |aThương mại quốc tế
690 |aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
700|aNguyễn Xuân Đạo
700|aĐinh Thị Liên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024165-7
852|bKho mượn|j(12): 3000032954-65
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/giaotrinhthuongmaiquocte_dinhthilien/0giaotrinhthuongmaiquocte_dinhthilienthumbimage.jpg
890|a15|b87|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032965 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 15
2 3000032964 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 14
3 3000032963 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 13
4 3000032962 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 12
5 3000032961 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 11
6 3000032960 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 10
7 3000032959 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 9
8 3000032958 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 8
9 3000032957 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 7
10 3000032956 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét