Bài báo tạp chí
Ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại /
Tác giả CN Nguyễn Xuân Đạo
Nhan đề Ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại / Nguyễn Xuân Đạo
Mô tả vật lý Trang.10-12
Nguồn trích Tài chính - Số: 691 Năm: 2018-10
000 00000nab#a2200000ui#4500
001117505
00221
00489782EAD-0809-489E-ABC1-32438CC225E4
005201910231006
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20191023100701|zngavt
100 |aNguyễn Xuân Đạo
245 |aỨng dụng blockchain trong tài trợ thương mại / |cNguyễn Xuân Đạo
300 |aTrang.10-12
773 |tTài chính |d2018-10|i691
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét