GT,Bài giảng ĐHNT
658.7
Bài giảng học phần quản trị chuỗi cung ứng /
DDC 658.7
Tác giả CN Trần Thùy Chi
Nhan đề Bài giảng học phần quản trị chuỗi cung ứng / Trần Thùy Chi
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014, 2015
Mô tả vật lý 174 tr.
Mô tả vật lý 149 tr. ( Bản cập nhật 2015)
Thuật ngữ chủ đề Hàng hóa - Quản trị
Môn học Quản trị chuỗi cung ứng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136647
00214
0048C101CDC-CB54-4FDA-9AEF-00AF7CDE9B7A
005201509231024
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150923102446|bngavt|c20150923102350|dngavt|y20150923101234|zngavt
082 |a658.7
100 |aTrần Thùy Chi
245 |aBài giảng học phần quản trị chuỗi cung ứng / |cTrần Thùy Chi
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014, 2015
300 |a174 tr.
300|a149 tr. ( Bản cập nhật 2015)
650 |aHàng hóa - Quản trị
690 |aQuản trị chuỗi cung ứng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bghocphanquantrichuoicungung2014_tranthuychi/0page_001thumbimage.jpg
890|c2|d54

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét