Bài báo tạp chí
Phân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra Việt Nam trên thị trường quốc tế /
Tác giả CN Nguyễn Thị Trâm Anh
Nhan đề Phân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra Việt Nam trên thị trường quốc tế / Nguyễn Thị Trâm Anh, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Trần Thùy Chi
Mô tả vật lý 12 tr.
Từ khóa tự do Cá Tra- Chiến lược xuất khẩu
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Tác giả(bs) CN Trần Thùy Chi
Nguồn trích Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số: Đặc biệt Năm: 2016
000 00000nab#a2200000ui#4500
001174113
00221
004911D41F5-880F-405E-B826-F5E0D29F5C9F
005202210262250
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221026225024|zluuyen
100 |aNguyễn Thị Trâm Anh
245 |aPhân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra Việt Nam trên thị trường quốc tế / |cNguyễn Thị Trâm Anh, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Trần Thùy Chi
300 |a12 tr.
653 |aCá Tra- Chiến lược xuất khẩu
653 |aTiêu chuẩn an toàn thực phẩm
700 |a Huỳnh Thị Ngọc Diệp
700 |aTrần Thùy Chi
773 |tTạp chí Kinh tế & Phát triển |d2016|iĐặc biệt
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét