GT,Bài giảng ĐHNT
658.7
Bài giảng quản trị chuỗi cung ứng /
DDC 658.7
Tác giả CN Trần Thùy Chi
Nhan đề Bài giảng quản trị chuỗi cung ứng / Trần Thùy Chi
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 180 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hàng hóa - Quản trị
Môn học Quản trị chuỗi cung ứng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174026
00214
00454C04F54-CAF3-4FEA-9BD2-7C827308C2AE
005202210201008
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221020100812|zngavt
082 |a658.7
100 |aTrần Thùy Chi
245 |aBài giảng quản trị chuỗi cung ứng / |cTrần Thùy Chi
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a180 tr.
650 |aHàng hóa - Quản trị
690 |aQuản trị chuỗi cung ứng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baigiangchuoicungung_hoanggiatrihai/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét