Bài báo tạp chí
Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu cá ngừ Việt Nam /
Tác giả CN Trần Thùy Chi
Nhan đề Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu cá ngừ Việt Nam / Trần Thùy Chi, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Kim Anh
Mô tả vật lý Tr.29-32
Từ khóa tự do Cá ngừ
Từ khóa tự do EVFTA
Từ khóa tự do Xuất khẩu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trâm Anh
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 27 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001143466
00221
004EFB5C785-D4D2-4DCA-9833-6128683A7DEB
005202101221532
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20210122153233|zoanhntk
100 |aTrần Thùy Chi
245 |aHiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu cá ngừ Việt Nam / |cTrần Thùy Chi, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Kim Anh
300 |aTr.29-32
653 |aCá ngừ
653 |aEVFTA
653 |aXuất khẩu
700 |aNguyễn Thị Kim Anh
700 |aNguyễn Thị Trâm Anh
773 |tKinh tế và dự báo |d2020|i27
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét