• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Business Cycles, Core, and Periphery in Monetary Unions: Comparing Europe and North America / Alexandra Ferreira-Lopes, Álvaro M. Pina

Tác giả CN Ferreira-Lopes, Alexandra
Nhan đề Business Cycles, Core, and Periphery in Monetary Unions: Comparing Europe and North America / Alexandra Ferreira-Lopes, Álvaro M. Pina
Mô tả vật lý From p.32-59
Từ khóa tự do European union
Từ khóa tự do Monetary unions
Tác giả(bs) CN Pina, Álvaro M.
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202300
00221
0041B711384-BA8F-456A-B83F-BF75EC472A46
005202404171540
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417154040|zluuyen
100 |aFerreira-Lopes, Alexandra
245 |aBusiness Cycles, Core, and Periphery in Monetary Unions: Comparing Europe and North America / |cAlexandra Ferreira-Lopes, Álvaro M. Pina
300 |aFrom p.32-59
653 |aEuropean union
653 |aMonetary unions
700 |aPina, Álvaro M.
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét