Bài báo tạp chí
Binh đoàn 16 xây dựng địa bàn biên giới nam Tây Nguyên vững mạnh /
Tác giả CN Phạm Ngọc Tuấn
Nhan đề Binh đoàn 16 xây dựng địa bàn biên giới nam Tây Nguyên vững mạnh / Phạm Ngọc Tuấn
Mô tả vật lý Tr.37-39
Nguồn trích Quốc phòng toàn dân - Số: 1 Năm: 2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163278
00221
0046ECCB341-DAD0-4190-86F6-834E54FE5010
005202202231535
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220223153501|znguyenloi
100 |aPhạm Ngọc Tuấn
245 |aBinh đoàn 16 xây dựng địa bàn biên giới nam Tây Nguyên vững mạnh / |cPhạm Ngọc Tuấn
300 |aTr.37-39
773 |tQuốc phòng toàn dân |d2021|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét