Bài báo tạp chí
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp /
Tác giả CN Phạm Ngọc Tuấn
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp / Phạm Ngọc Tuấn, Lục Mạnh Hiển
Mô tả vật lý Từ tr.6-8
Tác giả(bs) CN Lục Mạnh Hiển
Nguồn trích Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - Số: 530 Năm: 2018
000 00000nab#a2200000ui#4500
001102357
00221
0044BA2FAD4-A348-415E-82B2-C2F4D00491EB
005201902151029
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190215102937|znguyenloi
100 |aPhạm Ngọc Tuấn
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp / |cPhạm Ngọc Tuấn, Lục Mạnh Hiển
300 |aTừ tr.6-8
700 |aLục Mạnh Hiển
773 |tKinh tế Châu Á Thái Bình Dương |d2018|i530
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét