• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Gi 108
    Nhan đề: Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế / Nguyễn Thị Quy (chủ biên) và các tác giả khác

DDC 382
Nhan đề Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế / Nguyễn Thị Quy (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2012
Mô tả vật lý 285 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Môn học Tài chính quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quy
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Trình
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Nhàn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024168-70
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000032966
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127650
00211
0047458FBF8-6900-499F-AF39-2414A343102B
005201309230948
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20130923094816|bnguyenloi|c20130910091609|dvanpth|y20130813151531|zthanhnhan
082 |a382|bGi 108
245 |aGiáo trình Tài trợ thương mại quốc tế / |cNguyễn Thị Quy (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2012
300 |a285 tr. ; |c24 cm
650 |aThương mại quốc tế
690 |aTài chính quốc tế
700|aNguyễn Thị Quy
700|aĐinh Xuân Trình
700|aĐặng Thị Nhàn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024168-70
852|bKho mượn|j(1): 3000032966
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/giaotrinhtaitrothuongmaiquocte_nguyenthiquy/0giaotrinhtaitrothuongmaiquocte_nguyenthiquythumbimage.jpg
890|a4|b4|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000032966 Kho mượn 382 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
2 1000024170 Kho đọc Sinh viên 382 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
3 1000024169 Kho đọc Sinh viên 382 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
4 1000024168 Kho đọc Sinh viên 382 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét