• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 332.45 Đ 312 Tr
    Nhan đề: Giáo trình Thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn

DDC 332.45
Tác giả CN Đinh Xuân Trình
Nhan đề Giáo trình Thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 680 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Trường Đại học Ngoại thương
Thuật ngữ chủ đề Thanh toán quốc tế
Môn học Thanh toán quốc tế
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Nhàn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024006-8
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032615-21
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00127469
00211
004C95B5291-2B09-4FDE-91F8-B73689CE702E
005201508140741
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150814074133|bvinhpq|c20140116141759|dvanpth|y20130726144032|zhienlt
082 |a332.45|bĐ 312 Tr
100 |aĐinh Xuân Trình
245 |aGiáo trình Thanh toán quốc tế / |cĐinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a680 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu trang TS ghi: Trường Đại học Ngoại thương
650 |aThanh toán quốc tế
690 |aThanh toán quốc tế
700 |aĐặng Thị Nhàn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024006-8
852|bKho mượn|j(7): 3000032615-21
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/gtthanhtoanquocte_dinhxuantrinh/page_001thumbimage.jpg
890|a10|b11|c1|d6
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000032621 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 10
2 3000032620 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 9
3 3000032619 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 8
4 3000032618 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 7
5 3000032617 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 6
6 3000032616 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 5
7 3000032615 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 4
8 1000024008 Kho đọc Sinh viên 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 3
9 1000024007 Kho đọc Sinh viên 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 2
10 1000024006 Kho đọc Sinh viên 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét