GT,Bài giảng ĐHNT
621.815
Cơ sở thiết kế máy /
DDC 621.815
Tác giả CN Nguyễn Minh Quân
Nhan đề Cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Minh Quân
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 300tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Thiết kế máy
Từ khóa tự do Kỹ thuật máy
Môn học Chi tiết máy
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013990
00214
0040A758F0D-1224-4D0D-A46E-FFC0519A79D0
005201201171011
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a17-Jan-2012 03:11:23|bhungbt
082 |a621.815
100 |aNguyễn Minh Quân
245 |aCơ sở thiết kế máy / |cNguyễn Minh Quân
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a300tr
440 |aGiáo trình bài giảng Đại học Nha Trang
650 |aBài giảng
650 |aGiáo trình
653 |aThiết kế máy
653 |aKỹ thuật máy
690 |aChi tiết máy
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/co so thiet ke may_ nguyen minh quan_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d19

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét