Bài báo tạp chí
Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị /
Nhan đề Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị / Trương Thị Thanh Huyền và các tác giả khác
Mô tả vật lý Tr.4-9
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Bích
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phương
Tác giả(bs) CN Trương Thị Thanh Huyền
Nguồn trích Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam- Số: 10(739) Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001164206
00221
004D81CC294-6A50-4BDE-B1EE-07D17AAAF43E
005202203200901
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220320090136|znguyenloi
245 |aCông bố khoa học quốc tế của Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị / |cTrương Thị Thanh Huyền và các tác giả khác
300 |aTr.4-9
700 |aLê Ngọc Bích
700 |aNguyễn Minh Quân
700 |aNguyễn Thị Phương
700 |aTrương Thị Thanh Huyền
773 |tTạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam|d2020|i10(739)
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét