• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 335.41̀1 H 561
    Nhan đề: Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác

DDC 335.41̀1
Nhan đề Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư tưởng - Văn hóa, 1992
Mô tả vật lý 105 tr.; 19 cm
Phụ chú Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin
Thuật ngữ chủ đề Triết học Mác - Lênin
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Pha
Tác giả(bs) CN Trương Văn Phước
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000007313
000 00000nam a2200000 4500
00114718
00211
0042BD84D4F-135D-4C94-80BC-252E3DD4686D
008130110s1992 vm| vie
0091 0
039|a20040802|bvanpth|y20040614|zthangn
082 |a335.41̀1|bH 561
245 |aHướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / |cTrương Văn Phước và những tác giả khác
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư tưởng - Văn hóa, |c1992
300 |a105 tr.; 19 cm
500 |aTrung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin
650 |aTriết học Mác - Lênin
700 |aVũ Ngọc Pha
700 |aTrương Văn Phước
852|bKho mượn|j(1): 3000007313
890|a1|b13|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000007313 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 1 Thanh lý 2009
Nhận xét