• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 335.411 V 500 Ph
    Nhan đề: Triết học : Chương trình dùng cho nghiên cứu sinh và cao học / Vũ Ngọc Pha, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long

DDC 335.411
Tác giả CN Vũ Ngọc Pha
Nhan đề Triết học : Chương trình dùng cho nghiên cứu sinh và cao học / Vũ Ngọc Pha, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1992
Mô tả vật lý 164 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Triết học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Vui
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000002493-6, 1000002498
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000001785-6, 3000001788-96
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003131
000 00000nam a2200000 4500
00110113
00211
0040977C75D-9BB6-413B-8EBA-561ED5AEBE93
005201303111548
008130110s1992 vm| vie
0091 0
039|a20130311154826|bvanpth|c20130311154745|dvanpth|y20030814|zchanlt
082 |a335.411 |bV 500 Ph
100 |aVũ Ngọc Pha
245 |aTriết học : |bChương trình dùng cho nghiên cứu sinh và cao học / |cVũ Ngọc Pha, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1992
300 |a164 tr. ; |c19 cm.
650 |aTriết học
700 |aNguyễn Ngọc Long
700 |aNguyễn Hữu Vui
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000002493-6, 1000002498
852|bKho mượn|j(11): 3000001785-6, 3000001788-96
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003131
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/triet hoc _ vu ngoc pha_001thumbimage.jpg
890|a17|b91|c1|d9
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000003131 Kho tham khảo (SDH cũ) 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 17
2 3000001789 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 16 Thanh lý 2009
3 3000001785 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 15 Mất KLD
4 3000001796 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 14 Thanh lý 2009
5 3000001788 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 13 Thanh lý 2009
6 3000001795 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 12 Thanh lý 2009
7 3000001794 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 11 Thanh lý 2009
8 3000001793 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 10 Thanh lý 2009
9 3000001786 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 9 Thanh lý 2009
10 3000001792 Kho mượn 335.411 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 8 Thanh lý 2009
Nhận xét