Sách tiếng Việt
658.3125
Đánh giá năng lực nhân viên :
DDC 658.3125
Tác giả CN Langdon, Ken
Nhan đề Đánh giá năng lực nhân viên : Cẩm nang quản lý hiệu quả / Ken Langdon, Christina Osborne; Hoàng Ngọc Tuyến, Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp và biên dịch
Nhan đề khác Appraising Staff
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM, 2007
Mô tả vật lý 69 tr. ; 24 cm
Tùng thư Cẩm nang Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Lao động - Tuyển dụng
Tác giả(bs) CN Hoàng Ngọc Tuyến
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh
Tác giả(bs) CN Osborne, Christina
000 00000nam a2200000 4500
00173802
00211
0044A7028D1-983A-481C-B264-E972F12CDB15
005201801100907
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180110090706|bvinhpq|y20180109170146|zvanpth
082 |a658.3125
100 |aLangdon, Ken
245 |aĐánh giá năng lực nhân viên : |bCẩm nang quản lý hiệu quả / |cKen Langdon, Christina Osborne; Hoàng Ngọc Tuyến, Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp và biên dịch
246 |aAppraising Staff
260 |aTp. HCM : |bNxb. Tổng hợp Tp. HCM, |c2007
300 |a69 tr. ; |c24 cm
490 |aCẩm nang Quản lý
650 |aLao động - Tuyển dụng
700|aHoàng Ngọc Tuyến
700|aLê Ngọc Phương Anh
700|aOsborne, Christina
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/danhgianang lucnhanvien_kenlangdon/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét