Sách tiếng Việt
353
Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước :
DDC 353
Nhan đề Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước : Vấn đề và giải pháp / Lê Chi Mai chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002
Mô tả vật lý 185 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công-Chuyển giao
Tác giả(bs) CN Lê Chi Mai
000 00000nam a2200000 4500
00173798
00211
004A4BC2D65-4365-4E43-8EDF-E65635FFAC23
005201801100906
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180110090609|bvinhpq|y20180109163245|zvanpth
082 |a353
245 |aChuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước : |bVấn đề và giải pháp / |cLê Chi Mai chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2002
300 |a185 tr. ; |c21 cm
650 |aDịch vụ công|xChuyển giao
700 |aLê Chi Mai
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/chuyengiaodichvucong_lechimai/pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét