Sách tiếng Việt
657.4 Ph 104 D
Bài tập kế toán quản trị :
DDC 657.4
Tác giả CN Phạm Văn Dược
Nhan đề Bài tập kế toán quản trị : Có lời giải mẫu / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2004
Mô tả vật lý 306 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán quản trị - Bài tập
Tác giả(bs) CN Đào Tất Thắng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000014707-9
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000008926-31, 3000009603
000 00000nam a2200000 4500
00116786
00211
0044135299D-AC93-47C3-B564-3160A524932A
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20051108|bvanpth|y20050304|zoanhntk
082 |a657.4|bPh 104 D
100 |aPhạm Văn Dược
245 |aBài tập kế toán quản trị : |bCó lời giải mẫu / |cPhạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2004
300 |a306 tr. ; |c24 cm
650 |aKế toán quản trị - Bài tập
700 |aĐào Tất Thắng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000014707-9
852|bKho mượn|j(7): 3000008926-31, 3000009603
890|a10|b1382|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000014707 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 1
2 1000014708 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 2
3 1000014709 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 3
4 3000008926 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 4
5 3000008927 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 5
6 3000008928 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 6
7 3000008929 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 7
8 3000008930 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 8
9 3000008931 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 9
10 3000009603 Kho mượn 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét