Sách ngoại văn
810.9
American Literature :
DDC 810.9
Tác giả CN Bertens, Hans
Nhan đề American Literature : A History / Hans Bertens and Theo D'haen
Lần xuất bản 1st Edition,
Thông tin xuất bản ‎Routledge, (November 12, 2013)
Mô tả vật lý 321 p.
Thuật ngữ chủ đề Modernism Literary Criticism
Thuật ngữ chủ đề Modernism Literary Criticism
Thuật ngữ chủ đề United States Literary Criticism
Môn học Văn học Mỹ
Tác giả(bs) CN D'haen, Theo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157280
00212
004B2E5BE36-562B-4EC4-9F5B-E2FE275F9DF2
005202109151700
008081223s(Nov vm| vie
0091 0
039|y20210915165953|zngavt
082 |a810.9
100 |aBertens, Hans
245 |aAmerican Literature : |bA History / |cHans Bertens and Theo D'haen
250 |a1st Edition,
260 |b‎Routledge, |c(November 12, 2013)
300 |a321 p.
650 |aModernism Literary Criticism
650 |aModernism Literary Criticism
650 |aUnited States Literary Criticism
690 |aVăn học Mỹ
700 |aD'haen, Theo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/800_vanhoc_tutuhoc/810_vanhoc_ngonnguhocvietnam/americanliteratureahistory_hansbertens/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét