Sách ngoại văn
810.9
American Literature :
DDC 810.9
Tác giả CN Dutta, Nandana
Nhan đề American Literature : (Literary Contexts) / Nandana Dutta, Pramod K. Nayar
Lần xuất bản 1St Edition
Thông tin xuất bản Orient BlackSwan, 2016
Mô tả vật lý 396 p.
Thuật ngữ chủ đề American Literature
Môn học Văn học Mỹ
Tác giả(bs) CN Nayar, Pramod K.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157279
00212
0040A143309-4407-48DB-B949-E63DE119E090
005202109151642
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20210915164148|zngavt
082 |a810.9
100 |aDutta, Nandana
245 |aAmerican Literature : |b(Literary Contexts) / |cNandana Dutta, Pramod K. Nayar
250 |a1St Edition
260 |bOrient BlackSwan, |c2016
300 |a396 p.
650 |aAmerican Literature
690 |aVăn học Mỹ
700 |aNayar, Pramod K.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/800_vanhoc_tutuhoc/810_vanhoc_ngonnguhocvietnam/americanliterature_nandanadutta/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét