Sách tiếng Việt
004.6
Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng /
DDC 004.6
Tác giả CN Ngô Bá Hùng
Nhan đề Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng / Ngô Bá Hùng
Thông tin xuất bản Đại học Cần Thơ : Khoa công nghệ thông tin, 2005
Mô tả vật lý 105 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mạng máy tính
Môn học Thiết kế và cài đặt mạng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157275
00211
004A39BF651-30C1-433C-8FD1-0078D319166D
005202109131628
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20210913162741|zngavt
082 |a004.6
100 |aNgô Bá Hùng
245 |aGiáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng / |cNgô Bá Hùng
260 |aĐại học Cần Thơ : |bKhoa công nghệ thông tin, |c2005
300 |a105 tr.
650 |aMạng máy tính
690 |aThiết kế và cài đặt mạng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/thietkecaidatmang_ngobahung2005/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét