Sách tiếng Việt
005.12
Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan /
DDC 005.12
Nhan đề Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan / Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. Viện công nghệ thông tin
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 164 tr.
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm - Thiết kế
Môn học Thiết kế cài đặt mạng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157259
00211
0047E21BD97-F39A-4924-A8CC-7AD21C6844F4
005202109131048
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210913104734|zngavt
082 |a005.12
245 |aGiáo trình thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan / |cTrung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. Viện công nghệ thông tin
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a164 tr.
650 |aPhần mềm - Thiết kế
690 |aThiết kế cài đặt mạng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtthietkevaxaydungmanglan_viencongnghettin/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét