Sách tiếng Việt
005.73
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /
DDC 005.73
Tác giả CN Hồ Sĩ Đàm
Nhan đề Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Hồ Sĩ Đàm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học công nghệ Hà Nội
Mô tả vật lý 110 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cấu trúc dữ liệu
Môn học Cơ sở dữ liệu
Môn học Phân tích thiết kế thuật toán
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157172
00211
00412D9CAC7-1D1F-4C68-9867-B9052E66648E
005202109121155
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210912115446|zngavt
082 |a005.73
100 |aHồ Sĩ Đàm
245 |aCấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cHồ Sĩ Đàm
260 |aHà Nội : |bĐại học công nghệ Hà Nội
300 |a110 tr.
650 |aCấu trúc dữ liệu
690 |aCơ sở dữ liệu
690 |aPhân tích thiết kế thuật toán
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cautrucdulieuvagiaithuat_hosidam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét