Sách ngoại văn
005
Mathematics for Computer Science /
DDC 005
Nhan đề Mathematics for Computer Science / by Eric Lehman, F Thomson Leighton, Albert R Meyer
Thông tin xuất bản Samurai Media Limited, 2017
Mô tả vật lý 339 P.
Thuật ngữ chủ đề Business Mathematics
Thuật ngữ chủ đề Computer Science
Thuật ngữ chủ đề Mathematical & Statistical Software
Môn học Cơ sở toán cho tin học
Tác giả(bs) CN Lehman, Eric
Tác giả(bs) CN Leighton, F Thomson
Tác giả(bs) CN Meyer, Albert R
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157167
00212
00482DC84C2-9AC5-47AF-AD6C-ED493C2A72FD
005202109101539
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210910153840|zngavt
082 |a005
245 |aMathematics for Computer Science / |cby Eric Lehman, F Thomson Leighton, Albert R Meyer
260 |bSamurai Media Limited, |c2017
300 |a339 P.
650 |aBusiness Mathematics
650 |aComputer Science
650 |aMathematical & Statistical Software
690 |aCơ sở toán cho tin học
700 |aLehman, Eric
700 |aLeighton, F Thomson
700 |aMeyer, Albert R
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/mathematicsofcomputerscience_ericlehman/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét