Sách ngoại văn
005.2762
Learning Network Programming with Java :
DDC 005.2762
Tác giả CN Reese, Richard M
Nhan đề Learning Network Programming with Java : Harness the hidden power of Java to build network-enabled applications with lower network traffic and faster processes / Richard M Reese
Thông tin xuất bản Packt Publishing, 2015
Mô tả vật lý 292 p.
Thuật ngữ chủ đề Beginner's Guides to Java Programming
Thuật ngữ chủ đề Client-Server Networking Systems
Thuật ngữ chủ đề Computer Networks
Môn học Lập trình mạng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157166
00212
00472858E56-B4B5-4944-AE40-C61EB3FEB34F
005202109101506
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210910150548|zngavt
082 |a005.2762
100 |aReese, Richard M
245 |aLearning Network Programming with Java : |bHarness the hidden power of Java to build network-enabled applications with lower network traffic and faster processes / |cRichard M Reese
260 |bPackt Publishing, |c2015
300 |a292 p.
650 |aBeginner's Guides to Java Programming
650 |aClient-Server Networking Systems
650 |aComputer Networks
690 |aLập trình mạng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/learningnetworkprogrammingwithjava_richardmreesea/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét