Sách ngoại văn
519.5
Introduction to Probability and Statistics Using R /
DDC 519.5
Tác giả CN Kerns, G. Jay
Nhan đề Introduction to Probability and Statistics Using R / G. Jay Kerns
Thông tin xuất bản Copyright, 2010
Mô tả vật lý 386 p.
Thuật ngữ chủ đề Discrete Distributions
Thuật ngữ chủ đề Multiple Linear Regression
Thuật ngữ chủ đề Nonparametric Statistics
Môn học Thống kê máy tính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157164
00212
00446F6EBF6-A8D4-47F6-A70B-2CE6411A49AC
005202109101418
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20210910141802|zngavt
082 |a519.5
100 |aKerns, G. Jay
245 |aIntroduction to Probability and Statistics Using R / |cG. Jay Kerns
260 |bCopyright, |c2010
300 |a386 p.
650 |aDiscrete Distributions
650 |aMultiple Linear Regression
650 |aNonparametric Statistics
690 |aThống kê máy tính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/510_toanhoc/introductiontoprobability_gjayken/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét